Anglès

Com a centre nou i educatiu, però amb experència dins el món acadèmic tant d'idiomes, com repàs, cursos per a empreses, etc. posa a disposició de tots els seus alumnes la possibilitat de poder aconseguir un nivell d'anglès d'acord amb el Marc comú Europeu de Referència per les llengües (MCER).

 

A més a més, Punt Study té el certificat com a Exam Preparation Centre expedit per Cambridge English, garantint així, la preparació i presentació de futurs candidats pels exàmens de Cambridge English.

                                                                  

 

 

Anglès - PlayTime for kids!

Per al nostre centre, l'educació pels més petits és un dels objectius que més vetllem i per tant, per aconseguir-los posem a disposició una nova activitat encara per a tots ells tot seguint el Programa "TINY TOTS" que ha dissenyat Punt Study.

Per a més informació: puntstudy.webnode.cat/angles/playtime/