Reforç

Enfoquem aquesta activitat com un estudi individualitzat per a cada alumne, amb un pla de treball dinàmic, còmode i amb un ritme adaptat a les seves necessitats d’aprenentatge.

Reforcem el temari d’una manera més flexible, introduint el joc interactiu i l’aprenentatge multidisciplinari quan les sessions ho requereixen.

Adaptem el temari amb les tècniques d’estudis més adients per a cada curs i per a cada alumne.

Preparem per la selectivitat!

 


Primària, ESO i Batxillerat

-SELECTIVITAT-

  • català
  • castellà
  • anglès
  • naturals
  • socials
  • tecnologia
  • matemàtiques
  • física
  • química